Ketrak Angin Uwit Rubuh Nibani Montor

Montor cevrolet spin rusak nemen sakmarine ketiban uwit rubuh nang njombang sabtu bengi wingi. Pas kedadian udan deres mbare angin nggebes nggrujuk enggon kedadian. Ujuk-ujuk uwit nang pinggir embong rubuh mbarek nibani montor. Untunge masio montore riyek tapi supire mek catu enteng.

JTV DAPAT DIAKSES MELALUI:

BERITA LAIN